PRISER OG BETINGELSER

Det er ALTID gratis at ringe til mig, når du vil høre, hvad jeg kan byde ind med i din virksomhed, eller du ønsker min vinkel på en udfordring.

Bare ring til mig på telefon 2750 6213.

Du skal heller ikke betale for et indledende møde, såfremt mødet resulterer i et samarbejde. Jeg fakturerer dog køsel iht. gældende takster.

Jeg laver selvfølgelig gerne et oplæg til jeres workshop eller medarbejderarrangement uden beregning. Ønsker du en detaljeret, udspecificeret beskrivelse, fakturerer jeg 1-3 konsulenttimer afhængig af oplæggets omfang, hvis I efterfølgende ikke ønsker at gøre brug af min ydelse.

Alle priser er eksklusiv moms.

Priser

Konsulentydelser

Rådgivning, coachingsamtaler med medarbejdere eller ledersparring i din virksomhed afregnes på timebasis.

Timebetaling

Kr. 1.050 + moms pr. time. Der afregnes pr. påbegyndt ½ time.

Klippekort

10 klip à ½ time: Kr. 4.500 + moms

20 klip à ½ time: Kr. 8.500 + moms

Klippekort er beregnet til løbende rådgivning, coaching og sparring over en længere periode.
Klippekort betales forud. Varighed 1 år efter køb eller efter aftale.

 
Belbin teamanalyse og teamrolleprofiler

Teamanalyse og teamroller

En Belbin teamanalyse dannes ud fra de enkelte medarbejderes teamrolleprofiler. Den samlede teamanalyse er derfor inkluderet i prisen pr. profil.

Teamrolleprofil pr. stk.:
Kr. 1.200 + moms

Workshop

Dertil kommer en 2 timers workshop med en grundig introduktion til Belbins teamroller og fremlæggelse og gennemgang af den samlede teamanalyse: 
Kr. 8.000 + moms

I har selvfølgelig mulighed for at jeg gennemgår de individuelle teamrolleprofiler med jeres medarbejdere 1:1. Dette afregnes med timepris eller klippekort.

Individuel teamprofil

Kr. 2.250 + moms

inkl. introduktion til Belbins teamroller og gennemgang af profil ved møde, pr. telefon eller Skype

Workshop/seminar/teamcoaching/teambuilding

Fra kr. 18.000 + moms pr. dag/6 timer.

Derudover afhænger prisen af aktivitet, materialeforbrug og antal deltagere.

Prisen inkluderer indledende møde, forberedelse og eventuelt opfølgning efter aftale.

Kørsel

Kørsel Fredericia-din virksomhed t/r faktureres med Statens takster

Betaling

Faktura fremsendes umiddelbart efter fuldført opgave. Betalingsbetingelser er Netto kontant ved modtagelse af faktura med mindre andet er aftalt.

Delfakturering kan forekomme ved opgaver over længere tid eller opgaver, der kræver større materialeindkøb.

Afbestilling/aflysning

Som udgangspunkt kan et bestilt og bekræftet arrangement ikke afbestilles eller aflyses. I stedet finder vi i fællesskab en anden dato for arrangementet.

Ønsker I ikke at gennemføre et bestilt og bekræftet arrangement, fakturerer jeg 50% af den aftalte pris ved afbestilling.

Hvis afbestillingen sker mindre end to uger inden eventens første dag, faktureres 75%.

Aflyser I mindre end 48 timer før arrangementet, sender jeg en faktura på det fulde aftalte beløb.

Referencer

MAX Positiv benytter cases og referencer som en nødvendig del af sin markedsføring. Som udgangspunkt forbeholder jeg mig derfor ret til at bruge ethvert arrangement som reference, herunder indhold og evt. fotos fra arrangementet.

Benyttede fotos må ikke kompromittere kunden. Benyttede fotos skal have relevans til MAX Positivs ydelser og brugen skal ske i overensstemmelse med markedsføringslovens regler.

Hvis kunden ikke ønsker reference og billeder benyttet, skal dette meddeles skriftligt til MAX Positiv

Ansvar

Alle aktiviteter foregår på egen risiko. Kunden er selv ansvarlig for nødvendig forsikring under aktiviteten.

MAX Positiv kan ikke gøres erstatningsansvarlig for skader på deltagerne eller deres ejendom under afvikling af et arrangementet, med mindre skaden skyldes groft uagtsomme eller forsætlige handlinger eller undladelser fra MAX Positivs side.

MAX Positiv kan ikke gøres erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab, herunder driftstab og avancetab hos kunden som følge af mit arbejde, rådgivning eller facilitering af et arrangement.

Skade på MAX Positivs ejendom som følge af almindelig brug kræves ikke erstattet. Herudover er kunden erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler.

Du er altid velkommen til at kontakte mig

Ring til mig på telefon 2750 6213
Skriv til mig via kontaktformularen nederst på siden

Mange MAX Positive hilsner
Ann Dorthe Pedersen

NLP Master Practitioner | Teamcoach | Belbin Certificeret Konsulent
Jeg assisterer og inspirerer dig og dine kolleger til det gode samarbejde

KONTAKT MAX POSITIV

Telefon 2750 6213

ADRESSE

MAX Positiv v/Ann Dorthe Pedersen
Vesterdalsvej 20
7000 Fredericia

CVR nr.: 32957722

SEND MIG EN BESKED

Du skal indtaste dit navn!
Du skal indtaste din e-mailadresse!
Ugyldig indtastning
Du skal indtaste en besked!
Du skal acceptere privatlivspolitikken for at kunne sende beskeden!
Copyright © 2015-2024 MAX POSITIV